مطلب حراج دخترها رو خونديد؟

اون شب اينقدر شوکه بودم که نتونستم اطلاعات بيشتری بدم.

اگه می خواين بيشتر بدونين پس گوش کنيد:

می دونين اين اولين بار نيست که يه همچين اتفاقاتی می افته. هر روز ۲۰ پرواز غير عادی به دبی انجام می شه که در هر پرواز ۱۰ تا ۱۵ دختر به آنجا اعزام می شن و بيشترين تعداد هم مربوط به تهران و مشهد و بعد آبادان، اهواز ، زاهدان ، تبريز و کرمانشاهه.

خيلی دردناکه اما در مدت دو هفته ای که اين دختران به دبی می روند، حدود ۲ هزار بار مورد تجاوز قرار می گيرند.اما سهمشون از اين درآمد فقط ۱۰ درصد کل مبلغه.

نرخ اين دخترا در روزای اول بين هزار تا ۲ هزار دلاره و در روزهای آخر اين مبلغ به ۵ تا ۱۰ دلار هم می رسه و به کارگرای هندی و پاکستانی فروخته می شن.

وای از اين دنيا.نمی دونم که چی بهشون می گذره يعنی نمی تونم درک کنم اما خيلی دلم می خواد بدونم بعد از يکی دو روز چه حالی دارند، چی فکر می کنن يا اصلا فکر می کنن ؟

اما امروز خوندم که خاتمی به وزير اطلاعات کتبا دستور داده که اين مسئله رو پيگيری کنه. حالا واقعی يا فرماليته نمی دونم. فقط خدا کنه يکی بالاخره دلش برای اين خيل جوون بسوزه.