قالب جديدم چطوره؟ خوب شده ؟ حسابی آبی شدم .

نمی دونم چرا وقتی به اين رنگ نگاه می کنم يه حس خوبی پيدا می کنم . انگار همه چی يه دفعه خوب ميشه. ((البته من پرسپوليسيم ها ولی نمی دونم چرا اينقدر آبی دوست دارم ؟ خاصيت ماه بهمنه.))

راستی روزهای کنکور رسيده. همه کنکوری ها رو به طرز وحتناکی درک می کنم با اينکه چند سال از کنکورم گذشته بازم هر سال ياد اون روزها می افتم . اميدوارم همتون به اون چيزهايی که دوست دارين و خدا صلاح می دونه برسين.