با قرمز بنويسم که به پرسپوليس ها برنخوره! قرمزم رنگه ماهيه نه؟

آقا سينا پرسيده بود که رشته من چی بوده. حضور انورتون عرض کنم بنده روزنامه نگاری می خوندم يعنی هنوز هم می خونم چون بايد يه مجله به عنوان پروژه تحويل بدم که چون هنوز تموم نشده حس نمی کنم درسم تموم شده.در ضمن الان به همين دليل اينجوريم:

انشاء ا... ۲۷ تير بهتون شيرينی می دم