خسته ام. خيلی خسته. از همه چی و به خصوص آدمها بدم مياد.

نمی دونم چرا بعضی ها فکر می کنن و به خودشون اين اجازه رو می دن که در ازای کاری که برای آدم می کنن يا از سوء استفاده کنن. چرا قدر اعتمادی رو که بهشون می کنيم نمی دونن.

ذهن من در مورد خيلی آدما خراب شد. ديگه فهميدم که اعتماد کردن اصلا کار خوبی نيست و آدمو تباه می کنه.

کسايی که باعث شدن من از دنبال کردن راهم ، کارم و عشقم بهش دلسرد بشم و اصلا رهاش کنم. از همشون متنفرم.