سلام! وقتی ديدم امير آقا توی وبلاگش عکس عمرو دياب رو گذاشته ،گفتم چرا من که اينقدر طرفدارشم اين کارو نکنم.

اين هم عکسش که برای اخرين آلبومشه که هفته پيش به بازار اومده. البته فکر نمی کنم ما حالا حالاها بتونيم پيداش کنيم.

((ليلی نهاری )) اسم اين البوم خيلی خيلی قشنگه. قبل از اين عمرو دياب آلبومهای ،((علم قلبی))،((تملی  معاک))،((قمرين))و چند آلبوم ديگری به بازار داده.