من تمام هستيم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم،  کشتم! 
 
 
تاوان رای ندادن در دور دوم شوراها و عدم اتحاد اصلاح طلبها رو پس داديم! تاوان بزرگ و سختيه! اميدوارم هممون از پسش بر بيايم!
اميدوارم جاده آزادی به بهشت زهرا وصل نشه!