همه گلای دنيا رو
به تو پيشکش می کنم،
بی اينکه بچينمشون!
 
 
*يغما گلرويی