روز نو، نوروز نو یه بار دیگه اومد. اما  امسال با نام و عطر حسین(ع) رنگ دیگه ای گرفته. نوروزی که برای من شکل جدیدی داره. با تجربه با هم بودنی نو.

امسال نزدیک سال تحویل یه عیدی بزرگ گرفتم. بهترین عیدی عمرم رو از خدایی که صدام رو شنید و جوابم رو داد.  

چند روز قبل از عید زیاد خوب نبود. سخت بود و نفس گیر. اما وقتی چند ساعت قبل از سال تحویل تو رو جلوی چشمام دیدم، حس کردم تموم سختی ها ، خستگی ها تموم شدن و روز، نو شد.

برای همه این لحظه های خوب از خدایی که زندگی رو به من داده، ممنونم. گرچه هیچ وقت نمی تونم به اندازه نعمت های زیباش ،شکر گذارش باشم.

اگه وقت کردین این شعر سهراب سپهری رو بخونین. حرف های بهار و دست سخاوت مندشه، که با قلم سهراب نوشته شده.

پیامی در راه، پیام ِ بهار ِ و پیام امامی که خودش بهاره.

با نام حسین(ع) و زیبایی بهار، روزای خوبی پر از عشق داشته باشین.

راستی اگه حس خواندن شعر رو توی وبلاگ من ندارین، می تونین یه نگاهی به هشت کتاب خودتون بندازین:

 

 

روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد.

در رگ ها نور خواهم ریخت.

و صدا خواهم در داد: ای سبد هاتان پر خواب! سیب آوردم، سیب سرخ خورشید.

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد.

زن زیبای جذامی را ، گوشواری دیگر خواهم بخشید.

کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!

دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت،

جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم!

رهگذری خواهد گفت:راستی را، شب تاریکی است.

کهکشانی خواهم دادش.

روی پل دخترکی بی پاست. دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت.

هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید.

هر چه دیوار از جا خواهم بر کند.

رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را پاره خواهم کرد.

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید، دل ها را با عشق، سایه ها را با آب، شاخه ها را با باد.

و به هم خواهم پیوست، خواب کودک را  با زمزمه زنجره ها.

بادبادک را به هوا خواهم برد، گلدان ها را آب خواهم داد.

خواهم آمد پیش اسبان، گاوان، علف سبز نوازش خواهم ریخت.

مادیانی تشنه، سطل شبنم را خواهم آورد.

خر فرتوتی در راه ، من مگس هایش را خواهم زد.

 

خواهم آود سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت.

پای هر پنجره ای ، شعری خواهم خواند.

هر کلاغی را کاجی خواهم داد.

مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!

آشتی خواهم داد. آشنا خواهم کرد.

راه خواهم رفت.

نور خواهم خورد.

دوست خواهم داشت.