سکوت و دیگر هیچ

مربی یوگا می گه خودتونو دوست داشته باشین. می گه برای خودتون حریم قائل بشین و نذارین کسی وارد این حریم بشه. می گه اول خودتون مهمید بعد دیگرون.

اما چطور می شه اینطوری فکر کرد وقتی تموم عمر دیگرون رو مهمتر دونستی. وقتی همیشه اول دیگرون بودن بعد خودت. وقتی همیشه دلسوزی کردی و آخر هیچ کس نبوده برات دل بسوزونه و در عوض فقط از دلسوزی و مهروبونیت سوءاستفاده کردن. وقتی برای بقیه از همه چیزت گذشتی، از احساساتت، از غصه و شادیت، از چیزایی که برات مهم بوده، از خودت گذشتی.

چطور می شه اینطوری فکر کرد وقتی مثل یه بیماری مادرزادی از اول دل رحم بودن توی خونت بوده. طاقت نداشتی نه بگی، طاقت نداشتی چیزی بگی که می دونی به نفعته و ممکنه بقیه رو ناراحت کنه و تو از خودت گذشتی تا کسی ناراحت نشه.

چطور می تونی اینطوری باشی وقتی همیشه خودت رو آخر حساب کردی، وقتی حق انتخاب رو همیشه واگذار کردی، وقتی محبتات نادیده گرفته شده و باز محبت کردی و توی دلت گفتی عیب نداره به شادی دیگرون می ارزه اما نتونستی به این سوال جواب بدی پس شادی تو چی می شه.همه کاری کردی به شوق دیدن یه لبخند روی صورت کسایی که دوستشون داشتی ولی کسی به فکر لبخند تو نبوده.

چطور می تونی برای خودت زندگی کنی وقتی از همه چیزت گذشتی، خودتو به آب و آتیش زدی واسه کسایی که برات مهم بودن و تو برای هیچ کس مهم نبودی. مهم نبود که ناراحت بشی، مهم نبود که بهت توهین بشه.مهم نبوده که دلت می شکنه و توی تنهاییت اشک می ریزی.

تو باید صبور بودی. باید آروم بودی و همه چیز رو می پذیرفتی. اما کسی نبود که به درد دل تو گوش بوده. کسی نبوده که بگه می فهممت. کسی نبوده که قدر کارای تو رو بدونه و حداقل اذیتت نکنه. چطور می تونی از خودت دفاع کنی وقتی توی معدود دفعاتی هم که این کارو کردی همه تعجب کردن که ااا تو که اینطوری نبودی، چه خودخواه شدی!

آخرش هم همیشه گفتن خودت مقصری. تقصیر خودته که همه اینطوری باهات رفتار می کنن. بس که بی خودی دلسوزی. اینم از آخرش.

نه! من هیچ وقت درست نمی شم! این نقش دائمی منه. مهربونی، صبوری، سکوت و دیگر هیچ!

/ 1 نظر / 16 بازدید
علی منفرد

آمده ام که سر نهم ... سلامت را نمی‌خواهند, پاسخ ...