/ 7 نظر / 6 بازدید
سومنات

اين يادداشت شما بر خلاف يادداشت قبلی پر از حرف‌های نگفته بود! به هر حال وبلاگتون مبارک باشد. و از خدا می‌خواهم دوستان خوبی پيدا کنيد. من را هم از نوشته‌هايت بی‌خبر نگذار

روزبه

جور دیگر بودن دست خودت...به روزم.روزبه

يک زن

بايد يک کم اميدوار باشی و بفهمی که چقدر توانايی داری.اونقد زياد که ممکنه يک روزی به اون مرحله برسی که بگی:انالحق.به اميد روزای خوب برای تو.

مهدی المثنی

سلام. نام نويسنده؟؟؟؟ قالبت پس کوش؟ وا. کاری نبود . پذيرايی ای نبود. ببخشيدها...

روزبه

به روز شدم...اینجا چه خبره؟؟...روزبه