گمشده

گم کرده ای دارم...

خودم...خودم جایی در زمستانی میان برف ها، میان خنده ها، میان تردید ها و ترس ها، میان انتظارها و غم ها، گم شده ام...

پیدا شدنی در کار نیست...

/ 2 نظر / 29 بازدید
روحی

من، مدت‌هاست من را گم کرده

نسیم

بسیار بسیار بسیار نوشته هاتو دوست دارم یگانه جانم... آخ اگه خودمم رو پیدا می کردم آخ اگه خودتو پیدا می گردی