راستی تا حالا شعری رو خوندين که با ديدنش ياد زندگی خودتون بيفتين. شعر زندگی من اينه: شب تاريک و بيم موج و گردابی چنين حائل        کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها شعر زندگی شما چيه؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
elham

زندگی یعنی انتظار و...

مخلص

هستم اگر می‌روم، گر نروم نيستم... مخلص.

Sina

ولی هر لحظه از زندگی من يه شعر داره .... گاهی تضاد هم دارن ... !!!! راستی اميدوارم که شعر زندگيت رو عوض کنی .. چون خود به خود همه در مسیر گرداب ترسناک هستن ... ديگه نميخواد خودمونم به خودمون تلقين کنيم که توی تاريکی هستيم ..