چه فایده داره وقتی می گی ولی کسی نمی فهمه

باید به کی گفت؟ چی گفت؟

وقتی نمی فهمن و نمی خونن از چشمام اونی که تو دلمه.حتی اونی که باید!

چه انتظاری؟ چه توقعی؟

ساکت باش! ساکت باش!

این سرنوشته!

این درده. باید بکشی.

حسرته، باید بخوری!

آه. باید از دلت بیاد بیرون. هر روز، هر روز ،هر روز

باید ته چشمات غم باشه. شکایت نکن!

شکایت نکن

شکایت نکن!

 

  • یه ستاره ام، یه ستاره غریبه...
/ 4 نظر / 12 بازدید
ندا

چرا اینجوری؟

لحظه ای با من باش ...

سلام عزیزم [گل] این متنه ملا خودمه احتمالا وقتی نوشتمش حسم شبیه وقتی بوده که تو این متنو نوشتی ................................... آروم باش خانومی طوری نشده که ! ... تو فقط یه کم تنها شدی یه کمی تنها تر از همیشه یه کمی فقط یه کمی .... یه کمی بیشتر از همیشه نیاز به یه دوست داری یه کمی فقط یه کمی .... خیالی نیست گلم آروم باش با خودم حرف یزن با خودت مثل همیشه غریبی نکن این غریبه ها همیشه بودن همیشه هستن آروم باش آروووم من از این لبخند مسخره که هر وقت دلم میگیره روی لبام نقش می بنده متنفرم من از خودم از این حس های جور وا جور همیشگی متنفرم دلم یه وجب خاک میخواد از اونا که مال خود خود آدمه از اونا که آدم روش آروم آرومه ..... آروم باش خانومی آروم و باز آروم .... آرووم تر از همیشه من حسش میکنم این حس مسخره رو که دائم با منه تنهایی تنهایی ..... من از دست این حس کجا برم کجا برم که تنها باشم تنهای تنها بدون تنهایی ....